Drukuj

Najciekawsze atrakcje turystyczne Tarnobrzega

 atrakcje-tb

Tarnobrzeg jest miastem powiatowym w województwie podkarpackim.

Leży wzdłuż prawego brzegu Wisły, na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej. Administracyjnie graniczy bezpośrednio z Sandomierzem. Historycznie położony jest w Małopolsce, na ziemi sandomierskiej. Założony został w 1593 roku przez Tarnowskich, był ośrodkiem handlu i rzemiosła, nazwa miasta nawiązuje do założycielskiej rodziny. Znany jako ośrodek kultu maryjnego. Zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego podupadł i rozwinął się dopiero po II wojnie światowej. Wtedy to stał się centrum Zagłębia Siarkowego oraz wykształconego na nim Okręgu Przemysłowego.

Przez Tarnobrzeg przebiega jedna z tras „Szlaku Architektury Drewnianej” województwa podkarpackiego, a od 2007 r. także „Szlak Chasydzki”. Z Tarnobrzega można rozpocząć „Małopolską Drogę św. Jakuba”, której szlak prowadzi przez całą Europę do Santiago de Compostela.

 

Do najważniejszych atrakcji turystycznych Tarnobrzega zaliczamy:

  • Zalew Machowski położony 4 km od Tarnobrzega, jest zbiornikiem wodnym utworzonym poprzez zalanie wodą z pobliskiej Wisły wyrobiska górniczego o powierzchni 560 ha i głębokości do 110 m powstałego po odkrywkowej eksploatacji siarki w Tarnobrzegu. Zbiornik wodny ma powierzchnię 455 ha i głębokości do 42 m (jest to czwarty najgłębszy sztuczny zbiornik w Polsce). W 90 % woda wpuszczana do zbiornika ma I klasę jakości. 10 lipca 2010 r. dokonano otwarcia plaży przy zalewie. Na obszar kąpieliska prowadzi ścieżka rowerowa. Przy zalewie funkcjonuje klub jachtowy Kotwica, a także znajdują się parkingi i zaplecze gastronomiczne.

Rok rozpoczęcia budowy - 1994 r.
Rok uruchomienia - 2009 r.
Oddany do użytku dla mieszkańców - 10 lipiec 2010 r.
Pojemność całkowita - 111,2 mln m3
Powierzchnia - 4,55 km2
Maksymalna głębokość - 42 m 

Budowa pałacu trwała pomiędzy 1853 r. (lub 1876) a 1893 r. A rozpoczęta została przez Schindlera, po nim, wg dokumentów, dobrami mokrzyszowskimi zarządzała berlińska spółka Maks i Artur Fraucke. W 1905 r. niemiecka spółka sprzedała Mokrzyszów Zofii z Potockich Tarnowskiej, dziedziczce dóbr dzikowskich. Pałac Myśliwski w Mokrzyszowie jest przykładem neogotyckiej architektury romantycznej. Pałac zachował kompletny neogotycki detal architektoniczny, tak wewnątrz jak i na zewnątrz budynku oraz oryginalną stolarkę drzwiową. Szczególnie godna polecenia jest zachowana, w swej pierwotnej neogotyckiej formie, klatka schodowa z modrzewiowymi schodami. Na terenie Mokrzyszowa zachowały się do naszych czasów liczne zabudowania folwarczne oraz dawny dom zarządcy posiadłości. Pałac otoczony jest pozostałościami po historycznym założeniu parkowym. Obecnie zaadaptowany pod potrzeby Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu.

 

  • Pałac Tarnowskich w Dzikowie wraz z kompleksem parkowo – ogrodowym - XV-wieczny Zamek Dzikowski. Budowa zamku została zapoczątkowana w XV wieku jako wieżowy dwór obronny. W XVII i XVIII wieku został adoptowany przez rodzinę Tarnowskich i przebudowany. Do zamku dodano system fortyfikacji bastionowych. W 1830 roku zamek został ponownie przebudowany na rezydencję – muzeum w stylu neogotyku, według projektu architekta Franciszka Marii Lanciego. Tarnowscy zgromadzili w zamku wielkie zbiory dzieł sztuki, bibliotekę i archiwum. Zamek spłonął w 1929 r. i w trakcie odbudowy otrzymał formy neobarokowe. Wokół zamku założono w XIX wieku rozległy park krajobrazowy. Do roku 2007 mieściło się tutaj Technikum Rolnicze. Od 1834 roku w zamku przechowywano słynną kolekcję Tarnowskich, na którą składały się zbiory malarstwa europejskiego XVI-XVIII wieku, biblioteka (z rękopisem Pana Tadeusza autorstwa Adama Mickiewicza) i archiwum rodowe, a także liczne pamiątki narodowe. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.
  • Barokowy kościół i klasztor Dominikanów z końca XVII wieku- Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej (Tarnobrzeskiej), pierwszy punkt Tarnobrzeskiej Drogi św. Jakuba. Powodem powstania tego klasztoru był cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej. Jego historia w zbiorach dzikowskich sięga końca XVI w., obraz przedstawiający Świętą Rodzinę prawdopodobnie namalowany został z początkiem XVI w. we Flandrii i był własnością rodziny Tarnowskich, ozdabiając wnętrza kaplicy zamkowej. Kiedy okazało się, że modlitwa do Matki Boskiej Dzikowskiej działa cuda, zmienił swe miejsce pobytu. W 1675 r. biskup krakowski Andrzej Trzebicki ogłosił go cudownym. Wówczas rodzina Tarnowskich postanowiła wybudować kościół, jako najwłaściwsze miejsce dla obrazu. Najpierw obraz umieszczono w skromnym drewnianym kościółku, który jednak szybko przestał wystarczać. Pod koniec wieku budowę godniejszej świątyni powierzono Janowi Michałowi Linkowi, twórcy m.in. klasztoru benedyktynek w Sandomierzu, i w 1706 r. odbyła się uroczysta konsekracja świątyni. Przez dziesięciolecia kościół upiększano i wzbogacano. Na początku XX w. podjęto decyzję o jego rozbudowie, jej projektantem został propagator stylu zwanego gotykiem nadwiślańskim - Jan Sas-Zubrzycki. W 1904 r. biskup Sebastian Pelczar dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej. Niestety, w 1927 r. korony zostały skradzione, a kolejne zginęły podczas II wojny światowej. Trzecia koronacja odbyła się w 1976 r. z rąk prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz kardynała Karola Wojtyły. Obraz wisi w ołtarzu głównym. Wnętrze kościoła ozdabia również kilka innych ołtarzy i liczne epitafia, gdyż od końca XVII w. świątynia była miejscem pochówku przedstawicieli rodu Tarnowskich.
  • Pomnik Bartosza Głowackiego z 1904 r. - kamienny monument ustawiony na graniastym cokole, zaprojektowany i wykonany przez krakowskiego rzeźbiarza Władysława Korpalę, wzniesiony z fundacji społeczeństwa polskiego dla uczczenia 110 rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej, przedstawia Bartosza Głowackiego opartego o zdobytą armatę, z kosą wzniesioną w geście zwycięstwa.

 

Noclegi

Baza socjalno-noclegowa „Dworek pod lipami” dysponuje 46 miejscami w 20 pokojach (łącznie z dostawkami). W każdym pokoju jest węzeł sanitarno-higieniczny z kabiną prysznicową, WC i umywalką.

readmore

Konferencje

Baza dydaktyczno-konferencyjno-bankietowa dysponuje 6 salami wykładowymi oraz 3 pracowniami informatycznymi.

readmore

Bankiety

Baza dydaktyczno-konferencyjno-bankietowa dysponuje 100 miejscami w salach bankietowych.

readmore